پروفایل احمد باقری

احمد باقری نرم افزار
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زنجان

تخصص من در زمینه انیمیشن می باشد

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید