قالب های وردپرس

قالب وردپرس شرکتی  Customizr
قالب های وردپرس
مجید برهانیان

قالب وردپرسCustomizr

قالب شرکتی  Customizr یکی از بهترین قالب های شرکتی است که می توان توسط افزونه فارسی سازی قالب آن را به زبان فارسی ترجمه کرد.

قالب تک صفحه ای Zerif LITE
قالب های وردپرس
مجید برهانیان

قالب تک صفحه ای Zerif LITE

در این مطلب قصد داریم قالب تک صفحه ای Zerif LITE معرفی کنیم. این قالب برای ساخت وبسایت های بازرگانی،شرکتی و… خوب است.شما در قالب